Belangrijke archeologische vondst Veenhuizen blootgelegd

Op dinsdag 24 mei start de tweede fase van de opgraving naar de fundamenten van de middeleeuwse kerk in Veenhuizen. In april is al begonnen de eerste fase; de opgraving van de grafkelder van Reinout van Brederode. Dit werd gecombineerd met archeologisch onderzoek naar de kerk die in 1862 werd gebouwd en in 1965 al weer werd afgebroken. Het koor van de kerk uit 1862 is gevonden en ingemeten. Tot ieders verrassing werd aan de noordkant van dit koor een restant aangetroffen van een nog ouder middeleeuws koor. Door tijdgebrek was het niet mogelijk om andere delen van de middeleeuwse fundering op te graven.

Vanwege de grote historische waarde heeft de gemeente er toch voor gekozen om het archeologisch onderzoek voort te zetten. De archeologen van Hollandia uit Zaandam leggen op drie plaatsen een deel van de fundamenten bloot om vast te stellen hoe die middeleeuwse kerk er heeft uitgezien.

‘Veenhuizen werd al in dertiende eeuw bewoond’

Voor de gemeente Heerhugowaard is deze opgraving van groot belang. Naast een in 1976 opgegraven Pingsdorf aardewerkpot is er weinig tastbaars bekend over de geschiedenis van de gemeente voor 1631, het jaar dat de polder droogviel.  In 1288 wordt Veenhuizen in de archieven voor het eerst genoemd. Met het blootleggen van de fundamenten van deze middeleeuwse kerk ontstaat er het tastbare bewijs dat in Veenhuizen al vanaf de dertiende eeuw bewoning moet zijn geweest. Straks zal dit ontstaan rondom het kerkje van Veenhuizen zichtbaar zijn en blijven.

Middeleeuwse kerk is belangrijke historische bijvangst

In april is begonnen met een opgraving bij het kerkje van Veenhuizen. Het hoofddoel van deze opgraving was om de grafkelder van Reinout van Brederode te traceren. Bij de opgraving is de inhoud van de kelder opgegraven en onderzocht. Deze grafkelder is met de bouw van de huidige kerk in 1965 begraven. De verwachting was dat er zes menselijke skeletten zouden worden aangetroffen en een skelet van een hond. Die laatste is niet aangetroffen. Wel is er menselijk botmateriaal gevonden van ongeveer tien personen. Helaas betreft het geen complete skeletten. De aangetroffen middeleeuwse fundering is in feite bijvangst, maar wel eentje van groot historisch belang voor de regio.

Uitslag DNA-onderzoek komend najaar

Nadat de skeletten uit de kelder zijn verwijderd, is het onderzoek begonnen. Fysisch antropoloog Constance van der Linde heeft de botten onderzocht en DNA-materiaal naar het LUMC in Leiden gebracht. Hier vindt het DNA-onderzoek plaats. Daarna volgt een isotopenonderzoek om te kijken waar de aangetroffen personen hun leven hebben doorgebracht. De uitslagen van deze onderzoeken worden in het najaar verwacht.

Drie dagen onderzoek

De opgraving duurt drie dagen tot en met donderdag 26 mei. De conclusies van het onderzoek worden dit najaar verwacht. Nadat de opgraving voltooid is zal een plan opgesteld worden op welke manier het tastbare bewijs zichtbaar gemaakt kan worden en hoe hier geld voor gevonden kan worden.

(Bron Heerhugowaard)

Belangrijke archeologische vondst Veenhuizen blootgelegd

Langedijkers Facebook

Belangrijke archeologische vondst

Geef een reactie

error: Content is protected !!