Burgerrekenkamer peilt mening burgers over ‘’de enquête’’

Er is veel kritiek op de gemeentelijke enquête over de bestuurlijke toekomst van Langedijk.

Al met het inloggen ging het bij velen fout. Maar inhoudelijk is er nog veel meer mis. Bart Muurling van de Burgerrekenkamer zegt: ‘’Veel van onze volgers werken op posities waarin ze met enquêtes, consumentenpeilingen etc. werken of hebben gewerkt. Deze specialisten laten eensgezind weten dat er veel op de kwaliteit van de enquête is af te dingen’’.

De enquête is in hoge mate sturend. Het verplicht invullen van een minimum aantal belangrijke punten terwijl je er zoveel niet weet te bedenken maakt dat bepaalde aspecten belangrijker worden gemaakt dan de respondent bedoelt. Daarnaast zijn er geen mogelijkheden om ‘’geen mening’’ te geven, er is geen vakje ‘’anders, nl…….’’. Veel omschrijvingen in de enquête zoals ‘’innovatieve dienstverlening’’, ‘’uitgebreide website’’, ‘’waterrijk Langedijk’’ zijn voor velerlei uitleg vatbaar. Daarmee wordt de enquête in feite waardeloos en het geeft de opdrachtgever de ruimte tot persoonlijke interpretaties.

Met een ‘’enquête over de enquête’’ peilt de Burgerrekenkamer nu de stemming onder de inwoners van Langedijk. Daarbij wordt vooral gekeken naar het vertrouwen van de inwoners in hun gemeentebestuur. Op maandag 13 maart om 10.00 uur was de stand zo dat de burgers hun gemeente op dat punt een 3,45 gaven op een schaal van 0 (geen vertrouwen)  tot 10 (volledig vertrouwen).  7% gaf aan in het geheel geen uitnodiging voor deelname van de gemeente te hebben ontvangen. Van degenen die geprobeerd hebben de enquête in te vullen heeft 35% dat niet gered. De Burgerrekenkamer nodigt alle inwoners van Langedijk uit deel te nemen aan de enquête over de enquête die loopt t/m 2 april as. Ga daarvoor naar

http://www.deburgerrekenkamerlangedijk.nl/poll.php

Burgerrekenkamer peilt mening burgers over ‘’de enquête’’

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.