Niek Moeijes en Kunst na Arbeid 100 jaar

Niek Moeijes en Kunst na Arbeid 100 jaar

Dit is mijn eerste bericht over Kunst na Arbeid hier op de website Langedijkers.
Het onderstaande bericht is afkomstig uit het jubileum boekje Kunst na Arbeid 100 jaar.

Dit legendarische bericht is geschreven door de voormalige burgemeester J.J Bulte. Dit bericht is uit het jaartal 1994.

Kunst na Arbeid 100 jaar.

Als ik stel dat we rijk zijn in Langedijk ben je geneigd om in de eerste opwelling in termen van veel geld denken; toch is dat, hoewel de finciële positie van onze gemeente goed is, niet hetgeen wat ik bedoel. neen, ik denk dan met name aan een boeiende gemeenschap met een uitstekend woon- en leefklimaat. Een van de aspecten daarvan is een rijk bloeiend verenigingsleven onder andere op cultureel gebied. Eén van die verenigingen is Kunst na Arbeid, een bijzondere vereniging, want als een vereniging zich een eeuw lang in voor-en tegenspoed weet staande te houden zegt natuurlijk wel iets over de onderlinge band en het draagvlak binnen de gemeenschap.
Behalve de uitstekende prestaties heb ik dan ook grote waardering voor de vriendschap, inzet en creativiteit die de vereniging kenmerken en ook zo duidelijk spreken uit in deze jubileumuitgave opgetekende gebeurtenissen.

Dat ons gemeente bestuur grote waarde hecht aan de activiteiten van de muziekverenigingen mag blijken uit het gevoerde beleid dat voorzie in de ondersteuning bij de aanschaf van instrumenten, uniformen en een tegemoet koming in de kosten van deskundige leiding. Daarnaast is er de mogelijkhied om muziek onderwijs te volgen aan de gemeentelijke muziekschool, waar met name de jongere generatie een gedegen opleiding kan ontvangen, daarmee is ook de continuïteit verzekerd.

Namens de gemeenschap dank ik u voor hetgeen u gedurende 100 jaar hebt geboden, van harte gefeliciteerd met dit jubileum, veel succes voor de toekomst.

J.J. Bulte,
Burgemeester van Langedijk in 1994

Volg Langedijkers en Kunst na Arbeid ook op Facebook

Word vervolgd!

Niek Moeijes en Kunst na Arbeid 100 jaar

Niek Moeijes en Kunst na Arbeid 100 jaar

Kunst na Arbeid 100 jaar

2 reacties

Geef een reactie

error: Content is protected !!