Rabobank Alkmaar e.o. en Museum BroekerVeiling verlengen partnership

Op een typische Langedijker Tuindersschuit tekenen Ralph van Soomeren, directievoorzitter Rabobank Alkmaar e.o., en Ron Karels, directeur Museum BroekerVeiling de overeenkomst waarbij het partnership tussen de twee organisaties met drie jaar wordt verlengd.

 “Voor Rabobank zijn onderwerpen als Cultureel Erfgoed, Educatie, Duurzaamheid en Banking for Food erg belangrijk. Dan is de match met Museum BroekerVeiling snel gemaakt. Als belangrijke medewerkers van de bank dan ook nog enthousiast is over de verschillende elementen van de samenwerking, dan is het duidelijk dat een samenwerking met het museum voor beide partijen van toegevoegde waarde is.” Aldus Ralph van Soomeren.

Uiteraard is ook museumdirecteur Ron Karels zeer content met de voortzetting van de samenwerking. “Doordat de Rabobank zich aan ons verbindt verbetert onze positie binnen de museale en zakelijke markt. Hiermee kunnen we doorgaan op de ingeslagen weg waarbij het museum er voor heeft gekozen een meer bedrijfsmatige aanpak en te kijken naar kansen om samen met het bedrijfsleven en overheden onze doelstelling te verwezenlijken: het zekerstellen van een uniek stuk cultureel erfgoed voor de generaties na ons.”

Audiotour

Met de financiële hulp van de Rabobank kan de audiotour van het museum worden uitgebreid en aangepast voor het kinderen uit het basisonderwijs en gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. De huidige audiotour is ingesproken door Marius de Haas. Hij kruipt in de huid van Tuinder Arie. Met de verhalen van deze tuinder over zijn harde bestaan en de veiling als centrum van de handel, komt het museum verder tot leven. De audiotour heeft de amusementswaarde van het museum in belangrijke mate verhoogt. Met de vernieuwde audiotour nemen we de kinderen mee in wat er vooraf ging aan een veiling en wat de gevolgen kunnen zijn van financiële keuzes. Wat betekende het bijvoorbeeld voor een handelaar als er veel witte kool werd aangeboden maar eigenlijk meer vraag was naar rode kool? Het wordt een spannende tocht dus door het veilinggebouw, waarbij kinderen de belangrijke beslissingen nemen!

Jaarkaart voor gezinnen met een minimum inkomen
Museum BroekerVeiling en Rabobank Alkmaar e.o. willen gezinnen die met moeite rond kunnen komen graag de kans geven om elk moment dat ze willen een uitje naar het museum te maken. Dit gaat gebeuren in de vorm van een speciale jaarkaart. Gedurende een heel jaar lang hebben deze gezinnen dan toegang tot het museum inclusief de veiling en de rondvaart. Elk seizoen is weer anders bij het museum met tal van seizoensgebonden activiteiten. En ook het Pakhuis van Sinterklaas kan met deze jaarkaart bezocht worden!

Groenterestaurant
Het museum wil graag een groenterestaurant beginnen in het oude veilinggebouw. Een restaurant met aandacht voor de lokale groenten, gericht op met name de zakelijke markt, zonder de museumbezoeker die interesse heeft in de exclusieve keuken op een bijzondere locatie uit het oog te verliezen. Het groenterestaurant wordt als het ware het visitekaartje van de groente- en tuinderscultuur van Langedijk en omgeving. Om hierin stappen te ondernemen moet er nog veel onderzocht, onderbouwd en op papier worden gezet. Rabobank Alkmaar e.o. ondersteund dit initiatief waardoor de komende 12 maanden verder gewerkt kan worden aan dit ambitieuze plan van Museum BroekerVeiling.

Duurzaamheidsscan
Het museum wil graag de exploitatie van het museum in de volle breedte verduurzamen. Bij onderhoud, horeca, verwarming en koeling, energiegebruik van rondvaartboot en fluisterschuitjes, watergebruik et cetera. Samen met de Rabobank gaat het museum een uitgebreide duurzaamheidsscan laten uitvoeren. Op basis hiervan wordt vervolgens een beleids- en uitvoeringsplan geformuleerd voor de komende jaren.

Rabobank Alkmaar e.o. en Museum BroekerVeiling verlengen partnership

Geef een reactie

error: Content is protected !!