Start maaien van bermen en oevers en onderhoud sloten

Gemeente Langedijk begint na 15 maart met het maaien van de bermen en taluds, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Daarnaast neemt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de sloten onder handen.

De gemeente beheert 9.500 are bermen en 27,9 kilometer greppels. Dit gebeurt op basis van natuurlijk beheer, zonder chemische middelen en kunstmeststoffen. Bij het maaien wordt rekening gehouden met insecten, vlinders en de ontwikkeling van bloemen. Daarom maait de gemeente de bermen slechts één tot twee keer per jaar. Sommige bermen of delen ervan worden niet gemaaid, bijvoorbeeld rondom bomen of palen en op plekken waar veel bloemen groeien. Dit is nodig omdat insecten hier voedsel vinden en gelegenheid om te schuilen. Daarnaast bezoeken vlinders de bloemen om nectar en stuifmeel te halen. Daarom is het goed om niet alle bermen tegelijkertijd te maaien.

Verwijder obstakels van de oevers

Om het gras en de openbare oevers in Langedijk netjes en zonder moeilijkheden te kunnen maaien, vragen wij u vriendelijk om uw boot weer in het water te leggen of ergens anders te stallen. Wilt u ook andere obstakels weghalen, zoals surfplanken, palen, kettingen, touwen, afvalbakken en vlotten? Versperringen in het gras kunnen leiden tot schade aan bosmaaiers of grasmaaiers, evenals kale plekken in het gras. Staat uw aanhangwagen (met of zonder kenteken) langs de waterkant, wilt u die dan wegzetten? De gemeente ziet zich gedwongen aanhangwagens te verwijderen als de eigenaren dat niet zelf doen.

Onderhoud van sloten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderhoudt sloten door hieruit regelmatig waterplanten te verwijderen. Dit is nodig, want een dichtgegroeide sloot zorgt voor minder waterberging en bij hevige regenval ontstaat dan overlast. Onze vraag is of u zelf gezonken bootjes boven water wilt halen en wilt verwijderen. Eigenaren en/of bewoners van percelen waartussen sloten te vinden zijn, zorgen deels voor het onderhoud van deze zogenoemde hoofdwatergangen. In hoeverre dit gebeurt, hangt af van het kadastrale eigendom van de watergang. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken van de gemeente. Bel het Klantcontactcentrum via 0226 – 334433.

Start maaien van bermen en oevers en onderhoud sloten

Langedijkers Facebook

Een bericht plaatsen? Klik op deze link en stuur in!

Geef een reactie

error: Content is protected !!